Disclaimer

Juridische Mededeling

De huidige juridische informatie wordt onder de aandacht gebracht van de gebruikers en bezoekers (hierna de “Gebruiker”) van de website alter-eco.nl (de “Website”). 

De toegang tot de Website door de Gebruiker impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavige juridische kennisgeving (“Juridische kennisgeving”).

Artikel 1 – De Uitgever

Hierna de “Uitgever”. 
Wessanen Benelux, Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment (4639), ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Nederland onder nummer 57018154 en gevestigd op het volgende adres: Hullenbergweg 97, 1101 CL Amsterdam.
Btw-nummer: 001197381
Telefoon: 020 312 2122
 
Artikel 2 – De Host

De Website wordt gehost door The Pack, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Wormer. 

Artikel 3 – Toegang tot de website

De Website is overal toegankelijk, 7 dagen per week, 24 uur per dag, behalve in geval van overmacht, geplande of ongeplande onderbreking en die het gevolg kan zijn van onderhoudsbehoefte.

In geval van wijziging, onderbreking of opschorting van de Website kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4 – Persoonlijke gegevens

De Website zorgt ervoor dat het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie gebeurt in overeenstemming met de privacywetgeving en in het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679, bekend als “AVG”.

Voor meer informatie kunt u ons Privacybeleid raadplegen. 

Artikel 5 – Intellectueel eigendom

De inhoud van de Website en de bijbehorende rechten zijn het intellectuele eigendom van de Uitgever, inclusief maar niet beperkt tot: de handelsmerken, ontwerpen, teksten, foto’s, logo’s, geluiden, afbeeldingen evenals de indeling en lay-out van deze functies.

Elke reproductie, weergave, aanpassing, wijziging, publicatie, overdracht, verkeerde voorstelling van zaken, integratie in een andere website, commerciële exploitatie en/of geheel of gedeeltelijk hergebruik van de website en de inhoud ervan, door welk proces en op welk medium dan ook, is ten strengste verboden en kan een inbreuk vormen die strafbaar is gesteld door de wetten op het gebied van de intellectuele eigendom of enige andere toepasselijke wetgeving.

Artikel 6 – Geldigheid van de verstrekte informatie

De informatie en aanbevelingen op de Website worden door de Uitgever uitsluitend ter informatie aangeboden. De Uitgever streeft ernaar om de Gebruiker te voorzien van juiste en actuele informatie.

De informatie en aanbevelingen op de Website worden echter verstrekt zoals ze zijn en de Uitgever geeft geen garantie met betrekking tot de compatibiliteit van deze informatie en aanbevelingen met de behoeften of verwachtingen van de Gebruiker of met betrekking tot de juistheid van de verstrekte informatie en in het bijzonder met betrekking tot de aangeboden producten.

De Gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor de toepassing die hij maakt van deze algemene informatie.

Artikel 7 – Verantwoordelijkheid

De aangeboden diensten verlopen via internet, waar de Uitgever geen controle over heeft.

De Uitgever wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van onbeschikbaarheid van de Website, eventuele problemen of onvermogen voor de Gebruiker om de inhoud te downloaden of er toegang toe te krijgen, of bij een storing in het communicatiesysteem waardoor de diensten niet beschikbaar zouden kunnen zijn.

De Uitgever, zijn leidinggevenden of medewerkers kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, berokkend aan de Gebruiker en voortvloeiend uit een verbinding met de Website.

Artikel 8 – Hypertextlinks

De Uitgever wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de hyperlinks die verwijzen naar of aangeboden worden door de Website en de inhoud van de pagina’s waarnaar de Gebruiker door deze hyperlinks wordt doorverwezen.

Het plaatsen van hyperlinks naar de gehele website of een deel ervan is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de uitgever.

De Uitgever behoudt zich het recht voor om de distributie van de gehele of een deel van de Website of hyperlinks die naar andere websites verwijzen, te wijzigen, op te schorten of te onderbreken

Artikel 9 – Wijzigingen

De uitgever behoudt zich het recht voor om deze juridische kennisgeving op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

Het is aan de Gebruiker om op de hoogte te blijven van de aangebrachte wijzigingen door deze pagina regelmatig te raadplegen.

Alle geschillen met betrekking tot het gebruik van de website zijn onderworpen aan de wetten van Nederland.

Voor elke vraag met betrekking tot deze informatie kunt u ons schrijven op het volgende adres: Wessanen Benelux B.V., Postbus 12795, 1100 AT Amsterdam

Juridische mededeling bijgewerkt op 07-09-2023